Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:713 (2015-2016)
Innlevert: 04.03.2016
Sendt: 04.03.2016
Besvart: 11.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Hvilke kontrakter og med hvilke beløp inngår i grunnlaget som viser at 90,5 prosent av alle investeringskontrakter er gått til norske selskap og hvilke kontrakter (med beløp) er tildelt på Follobanen i samme periode?

Begrunnelse

I en pressemelding 19. februar skriver statsråden at:

"90,5 prosent av alle investeringskontraker over 100 millioner kroner er gått til norske selskap i perioden 2013-2015 dersom Follobanen holdes utenfor."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: