Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:709 (2015-2016)
Innlevert: 03.03.2016
Sendt: 03.03.2016
Besvart: 10.03.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Kan statsråden redegjøre for utviklingen i antall omsorgsovertakelser i regi av barnevernet de siste årene, hvordan utviklingen i Norge er kontra sammenlignbare land, og hvilke tiltak som er innført for å redusere antallet?