Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:710 (2015-2016)
Innlevert: 03.03.2016
Sendt: 04.03.2016
Besvart: 29.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvor lang reisevei mener helseministeren det er forsvarlig at en dialysepasient som må ha behandling flere ganger i uka skal ha og er innsparingen på bemanningen ved det lokalmedisinske senteret forsvarlig sett i forhold til pasientens beste?

Begrunnelse

I GD 3.mars 2016 kan vi lese om en dialysepasient i Nord-Gudbrandsdal som må reise 30 mil for å få dialysebehandling to ganger i uka. Pasienten skulle egentlig hatt tre behandlinger pr uke, men orker bare to pga. svært lang reiseavstand.
Lokalmedisinsk senter på Otta ligger 30 minutter unna og har dialysebehandling, men holder stengt for tida siden det ikke finnes mer enn en dialysepasient i Nord-Gudbrandsdalen, som det står i avisen. Det opplyses at det må være minst tre pasienter som benytter seg av dialysetilbudet for at dette kan være åpent og bemannet.
Dialysebehandling er ett av tilbudene som har vært pekt på som positivt for pasientene i forbindelse med oppretting av lokalmedisinske senter. Det framgår ikke av artikkelen om det finnes flere dialysepasienter i Gudbrandsdalen. Om så er forutsetter jeg at disse også får tilbud om å reise nordover til Otta for behandling dersom det ikke fører til mye lengre vei enn til Lillehammer. Men 30 mil i reisevei flere ganger i uka er en svært tung belastning for en dialysepasient i tillegg til selve sykdommen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Om lag 11 prosent av den norske befolkningen har kronisk nyresykdom. Noen av disse utvikler alvorlig nyresvikt og trenger dialyse. Antall dialysepasienter i Norge er økende, hovedsakelig på grunn av økende andel eldre, men økningen henger også sammen med økning i livsstilssykdommer som høyt blodtrykk og diabetes.
Dialysebehandling tilbys i dag ved sykehus og lokalmedisinske sentra. Dialysebehandling kan også gis som hjemmebehandling, som er den mest kostnadseffektive behandlingen og som sparer pasienten for belastningen med reise til og fra behandlingsstedet. Dessverre er det ikke alle pasienter som egner seg for dette, men andelen som får hjemmedialyse kan trolig økes.
Når det gjelder dialysebehandling ved det lokalmedisinske senteret på Otta, har Helse Sør Øst informert meg om at dette tilbudet i perioder har vært stengt på grunn av lite pasientgrunnlag. På grunn av liten aktivitet har personellet måttet omdisponeres til andre oppgaver i kommunen, og har i slike perioder hatt tjeneste ved det lokalmedisinske senteret kun en dag i uken for cellegiftbehandling. På grunn av problemer med vannrenseanlegget tilknyttet dialysemaskinen har man for tiden heller ikke mulighet til å gi dialysebehandling den dagen det er åpent.
Når det gjelder den aktuelle pasienten, har Helse Sør-Øst informert meg om at Sykehuset Innlandet HF planlegger å gi vedkommende tilbud om dialyse en gang i uka ved Otta lokalmedisinske senter når vannforsyningen igjen er i orden. Arbeidet med innstallering og testing av renseanlegget vil bli avsluttet om noen få uker. Dette vil kunne gjøre behandlingssituasjonen for pasienten mer tilfredsstillende.