Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:716 (2015-2016)
Innlevert: 04.03.2016
Sendt: 04.03.2016
Besvart: 09.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden gi en oppdatert oversikt over de viktigste nøkkeltallene for norske bompengeselskaper?

Begrunnelse

Det bes om en oversikt over gjenstående lånegjeld, rentesats og innbetalte bompenger i 2015. Det er også ønskelig å få en oversikt over utvikling i samlet bompengegjeld fra og med 2013 både for prosjekter der innkrevingen er startet opp og prosjekter under bygging.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: