Skriftlig spørsmål fra Eirin Sund (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:736 (2015-2016)
Innlevert: 10.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 29.03.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Eirin Sund (A)

Spørsmål

Eirin Sund (A): Ønsker regjeringen å gjøre bruk av nettbasert opplæring også i undervisning av voksne som skal lære seg norsk?

Begrunnelse

I integreringsforliket ble vi enige om å legge til rette for mer internettbasert opplæring. I dag benyttes det digitale verktøy i undervisningen av barn i norsk og andre fag i grunnskolen. Dette er et viktig supplement da det er vanskelig å finne nok lærere som kan undervise asylbarna på deres eget språk.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Nettbasert norskopplæring gir gode muligheter for å tilrettelegge opplæring til ulike behov og til å nå ut til ulike grupper av deltakere. Nettbasert opplæring er allerede i bruk i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og regjeringen arbeider for å øke bruken.
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal følge Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Digital kompetanse ble en integrert del av læreplanen i 2012. Digital kompetanse regnes som en grunnleggende ferdighet og er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Derfor er læreplanens mål for digital kompetanse integrert i de språklige kompetansemålene på alle nivåer. Foruten at digital kompetanse er nedfelt i læreplanen, har også de avsluttende obligatoriske prøvene i norsk og samfunnskunnskap blitt gjennomført digitalt siden 2014. Kommunene må med andre ord arbeide systematisk med deltakernes digitale kompetanse gjennom norskopplæringen for voksne.
Vox, nasjonalt organ for kompetansepolitikk, som har ansvar for faglig og pedagogisk utvikling av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, arbeider dessuten for å legge til rette for nettbasert opplæring. Siden 2010 har Vox arbeidet med å utvikle modeller for nettbasert norskopplæring, og har blant annet bidratt med midler for å gi gratis veiledning til opplæringssentre som vil starte med slik opplæring. Gjennom Kommunale utviklingsmidler har flere kommuner fått midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til å prøve ut nettbasert norskopplæring. Etter hvert har derfor endel kommuner erfaringer med nettbasert opplæring, og antallet opplæringssteder som tilbyr nettbasert norskopplæring er økende.
Læringsressursene som brukes er ofte lisensbaserte og utviklet av forlag. Mange forlag har digitale læringsressurser knyttet til ulike læreverk fritt tilgjengelig på sine nettsider. I tillegg har Vox og flere departementer bidratt til å utvikle de gratis tilgjengelige nettbaserte norskopplæringsressursene Learn Norwegian on the Web (LearnNoW) og Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor (CALST), utviklet at Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. Ressursene kan tas fritt i bruk av de som ønsker å lære seg norsk, men kan også brukes som et supplement av ulike type opplæringstilbydere. På Vox sine hjemmesider, vox.no, finnes oversikt over flere gratis nettbaserte verktøy og annen informasjon som kan bidra til økt bruk av nettbasert opplæring.
Som en del av arbeidet med meldingen til Stortinget om integreringspolitikk vurderer regjeringen hvordan man ytterligere kan øke bruken av nettbasert norskopplæring for voksne.