Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:810 (2015-2016)
Innlevert: 30.03.2016
Sendt: 30.03.2016
Besvart: 07.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Hvordan fordeler køen seg på den enkelte kommune?

Begrunnelse

Ifølge Utdanningsdirektoratet 15.3.2016 har barnehagekøen steget fra 8334 til 10422.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det i 2015 sto 10 423 barn på venteliste for barnehageplass. Tallene viser barn som det er søkt om barnehageplass til, men som ikke er innvilget plass per 15. desember 2015. Alle kommuner oppfyller retten til barnehageplass. Det betyr at de på venteliste er barn som ikke har rett til plass, enten fordi de er født 1. september eller senere, fordi foreldrene har søkt etter hovedopptaket eller fordi de bor i en annen kommune enn den det er søkt plass i.
Vedlagte oversikt viser innrapporterte ventelistetall for hver kommune.

Vedlegg til svar: