Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:848 (2015-2016)
Innlevert: 04.04.2016
Sendt: 05.04.2016
Besvart: 12.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Dersom sysselsettingsgraden i Norge blant kvinner og totalt var på nivå med gjennomsnittet i OECD, hva ville tapt verdiskaping vært, sammenlignet med dagens nivå?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Departementet har ikke regnet på dette. En tallfesting av konsekvensene på verdiskapingen av lavere andel sysselsatte kvinner og totalt er avhengig av hva arbeidstid og produktivitet ville blitt. Vi har lite grunnlag for å anslå slike effekter.
Arbeidsinnsatsen er viktig for verdiskapingen i økonomien og for bærekraften i offentlige finanser. Norge har høy sysselsetting, særlig blant kvinner og eldre. Den gjennomsnittlige arbeidstiden er likevel lav. Arbeidsinnsatsen pr. innbygger er dermed ikke høyere enn gjennomsnittet for EU-landene. Samtidig er det mange som mottar trygd. Andelen som står utenfor arbeidslivet som følge av sykdom og nedsatt arbeidsevne er høyere enn i mange andre land. Å redusere denne andelen er krevende, men viktig.