Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:852 (2015-2016)
Innlevert: 05.04.2016
Sendt: 05.04.2016
Besvart: 11.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden følge opp at Bærum sykehus forblir et fullverdig lokalsykehus for Asker og Bærum, og hvilke alternative tilknytningsformer vil bli vurdert?

Begrunnelse

Asker og Bærum er en del av Oslo-regionen og utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. Bærum sykehus er i dag en del av Vestre Viken helseforetak, mens etater som eksempelvis brann og politi er organisert sammen med Oslo.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Bærum sykehus er ett av fire somatiske sykehus i Vestre Viken. Sykehuset er lokal- og akuttsykehus for befolkningen i Asker og Bærum. Sykehuset har i dag områdefunksjoner for hele Vestre Vikens befolkning på enkelte områder som plastikkirurgi, fedmeoperasjoner og aldersmedisinsk kompetansesenter. Det foreligger ingen planer om å endre Bærum sykehus sin tilknytning til Vestre Viken. Bærum sykehus er et av de større norske sykehusene, ligger i et område med befolkningsvekst og vil fortsatt være et viktig sykehus framover, i et samspill med de øvrige sykehusene i Vestre Viken.