Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:931 (2015-2016)
Innlevert: 15.04.2016
Sendt: 18.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Når vil helsesøstre, jordmødre og tannleger få mulighet til å bruke e-resept?

Begrunnelse

I Legemiddelmeldingen skriver regjeringen at «e-resept skal utvikles til å omfatte nye rekvirentgrupper, for eksempel tannleger.» I dag har fastleger, leger på sykehus og legevakt mulighet til bruke e-resept, mens helsesøstre, jordmødre og tannleger ikke har det. E-resept er etterspurt både av brukerne og helsepersonell.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: E-resept er et viktig bidrag til modernisering av legemiddelhåndteringen og til bedre samhandling i helse- og omsorgstjenesten. E-resept gir tryggere legemiddelbruk fordi omfanget av feil ved forskrivning og utlevering reduseres. Tjenesten er viktig både for den enkelte innbygger og for aktører som håndterer resepter og legemiddelinformasjon.
Det har vært en gradvis innføring av e-resept fra 2012 og i dag er e-resept er i utstrakt bruk hos fastleger, bandasjister og apotek i hele landet. Innføring av e-resept på sykehus er godt i gang, og over halvparten av sykehusene benytter i dag e-resept. Totalt er om lag 80 prosent av alle resepter nå elektroniske, og hver måned forskrives det omtrent 2 millioner e-resepter.
Interessen fra andre rekvirentgrupper er stor og arbeidet med innføring hos nye grupper er allerede godt i gang. Reseptformidleren er teknisk tilrettelagt for at tannleger, jordmødre og helsesøstre kan sende e-resepter. I midlertid må de ulike aktørene som skal ta løsningen i bruk selv gjøre tilrettelegginger i egne systemer.
Jeg er opptatt av at flere benytter e-resept, og har derfor gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å følge opp dette arbeidet i tett samarbeid med både leverandørene og aktørene. Av de nye rekvirentgruppene som skal ta i bruk e-resept er tannlegene først ut. De skal etter planen ta i bruk e-resept i løpet av 2016.