Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:948 (2015-2016)
Innlevert: 21.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 03.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hva vil statsråden gjøre for at eldre og syke skal slippe å måtte reise mange mil for å få tak i medisinene de tidligere fikk levert hjem, og vil statsråden vurdere å opprette en egen ordning for medisinutsending?

Begrunnelse

Med Postens nye rutiner fra 1. mars, får folk som tidligere fikk medisiner levert av landpostbudet, nå i stedet får en følgeseddel og beskjed om å hente medisinen på «post i butikk». Medisinen som legen har skrevet ut blir dermed minst en dag forsinket, og mangelen på lørdagspost gjør at det kan trekke ut 2-3 døgn før man får beskjed om at man må hente medisinen på postmottaket.
Det kan være mange mil til nærmeste postmottak og eldre og syke har ikke alltid enkel tilgang på transport. Ved å kontakte Posten, noe som i seg selv kan være en terskel for enkelte, kan man få medisinen sendt hjem. Slik det nye systemet fremstår, virker det imidlertid å være den syke som må ta eventuelle ekstrakostnader ved slik hjemsendelse.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Postens landposttjeneste er et tilbud til postmottakere som bor langt unna et postkontor eller Post-i-Butikk (PiB). Landposttjenesten tilbyr grunnleggende post- og banktjenester i tillegg til å utføre ordinær postbudvirksomhet.
En av tjenestene i landpostnettet er hjemkjøring av registrerte sendinger. Slik denne tjenesten har fungert frem til 1. mars i år, har landpostbudet tatt med sendingene på budruten og forsøkt utlevering. Fordi majoriteten av postmottakere ikke er hjemme på dagtid, kjørte budene mange bomturer. Ikke utleverte sendinger ble plassert på nærmeste PiB, slik at mottakerne kunne hente dem der.
Resultatet av denne praksisen var mange unødvendige kilometer kjørt i landpostnettet fordi mottaker ikke var til stede for å motta sendingene. Postmottakere som har forsøkt å hente på PiB har også opplevd at sendingene ikke var tilgjengelig, men fortsatt ute i landpostruten.
Posten la derfor om ordningen fra 1. mars i år slik at alle registrerte postsendinger først oppbevares på nærmeste PiB. Mottaker får beskjed om at sendingen er ankommet ved SMS, e-post eller hentemelding på papir og kan velge å hente sendingen selv eller bestille hjemkjøring. Erfaringen så langt er at nesten 99 % av kundene velger å hente selv. De resterende kan bestille hjemkjøring på dagtid via internett (mobil og PC) eller telefon (Posten og Bring Kundeservice). Hjemkjøring av registrerte sendinger på dagtid er gratis for kundene i landpostnettet, akkurat som før.
Når det gjelder medisiner som sendes med Posten, sendes disse både som uregistrerte sendinger og som postoppkrav. Uregistrerte sendinger vil fortsatt tas med av postbudet og legges i postkassen. De 40 prosent av apotekposten som sendes i postoppkrav, vil omfattes av endringene for registrerte sendinger.