Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:967 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): I spørsmål nr. 846 til finansministeren svarer hun at det vil være riktig å forstå de påløpte skatte- og avgiftskuttene fult ut siden 2013 per dag i 2016 ved å dele 18.5 mrd på 897 dager. Svaret blir da ca. 21 millioner per dag. I Nettavisen 22/4 diskuterer finansministere sine skattekutt som omtales, 2014: 7,4mrd, 2015: 12,8mrd, 2016: 18,5mrd. Med disse tallene og sammme metode som finansministeren, i spørsmål 846, kommer vi frem til om lag 35,3 millioner per dag. En forskjell på 68 %.
Hvem regner feil?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringens samlede skatte- og avgiftslettelser på 18,5 mrd. kroner består av summen av alle påløpte skatte- og avgiftsendringer til og med 2016. Det sier hvor mye skattenivået er redusert med. Oppslaget i Nettavisen har en annen tilnærming. Der presenteres tall for akkumulerte lettelser for årene 2014-2016, som utgjør 38,7 mrd. kroner. Det er summen over de tre årene av lavere påløpte skatteinntekter. En skattelettelse i det første året teller dermed tre ganger, mens lettelser i det tredje året teller én gang. Dette er imidlertid noe annet enn endring i skattenivå, og vil gi tilsvarende forskjeller fra departementets tall når en regner skattelettelser per dag.