Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:995 (2015-2016)
Innlevert: 27.04.2016
Sendt: 27.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Når og i hvor stor grad vil statsråden benytte seg av åpningen Venstre har gitt i avtalen som er inngått om det kommunale inntektssystemet mht. å redusere inntektsutjevningen mellom skattesterke og skattesvake kommuner?

Begrunnelse

Det er store forskjeller i norske kommuners forutsetninger for å skaffe seg økte skatteinntekter, og de fleste kommuner i landet er derfor svært avhengig av god inntektsutjevning og at inntektsutjevningen opprettholdes på dagens nivå. Dette er avgjørende for å sikre gode kommunale tjenestetilbud i hele landet.
I avtalen som er inngått mellom regjeringspartiene og Venstre om inntektssystemet, etter forhandlinger som for øvrig Kristelig Folkeparti trakk seg fra, heter det under punktet om skatt at "Skatteandel og utjevningen videreføres på dagens nivå."Det høres jo bra ut, men så står det dessverre videre:

"...men regjeringen kan årlig vurdere å øke skatteandelen og redusere utjevningen slik at kommunene i fremtiden får beholde en større andel egne skatteinntekter og blir mindre avhengig av overføringer fra staten."

Denne åpningen i avtalen for kutt i utjevningen og statlige overføringer er bekymringsfull og skaper usikkerhet om framtidige muligheter til å sikre innbyggerne i hele landet gode velferdstilbud. Dette kommer også for mange kommuner oppå andre endringer i inntektssystemet, som gir dårlig odds for framtida for kommuner som ikke velger kommunesammenslåing.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg viser til avtalen om inntektssystemet som er inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Det fremgår her at skatteandel og utjevning videreføres på dagens nivå i 2017. Videre fremgår det at regjeringen årlig kan vurdere å øke skatteandelen og redusere utjevningen slik at kommunene i fremtiden får beholde en større andel av egne skatteinntekter og blir mindre avhengig av overføringer fra staten.
Regjeringen vil vurdere inntektsutjevningen og andre skatteelementer i forbindelse med de årlige kommuneoppleggene i statsbudsjettet.