Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1013 (2015-2016)
Innlevert: 29.04.2016
Sendt: 29.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Vil statsråden sørge for at Møbelsnekkerskolen blir gitt de nødvendige svar og rammevilkår som gjør at skoletilbudet kan fortsette uten opphold og slik at skolen kan utvide med et andre år slik at utdanningen kan bli fullverdig?

Begrunnelse

Møbelsnekkerskolen på Mysen står i fare for å bli lagt ned og et viktig og populært utdanningstilbud står i fare for å forsvinne. I fjor var det 50 søkere til 15 plasser på denne skolen og det viser at det er stor interesse for dette tilbudet. Både Østfold Fylkeskommune og Eidsberg kommune har støttet skolens søknad.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Østfold møbelsnekkerskole søkte i mars 2015 Utdanningsdirektoratet om å få godkjent utvidet elevtall og Vg2 Design og trearbeid etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav g) små og verneverdige håndverksfag. Etter Utdanningsdirektoratets vurdering kan ikke Vg2 Design og trearbeid godkjennes etter lovens grunnlag som små og verneverdig håndverksfag. Direktoratet avslo søknaden, skolen har påklaget direktoratets vedtak, og klagesaken ligger nå til behandling i Kunnskapsdepartementet. Jeg kan ikke si noe om utfallet av klagebehandlingen i departementet før saken er behandlet ferdig.