Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1016 (2015-2016)
Innlevert: 29.04.2016
Sendt: 29.04.2016
Besvart: 10.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Kan statsråden bekrefte at Stortingets vedtak om bruk av mobile vakter i forbindelse med sykkelritt gjennomføres for inneværende sykkelsesong?

Begrunnelse

Stortinget vedtok 15. mars i år «Stortinget ber regjeringen sørge for midlertidige bestemmelser som sikrer muligheten til å gjennomføre planlagte sykkelritt i 2016 og lik praksis i politidistriktene». Stortinget vedtok også: «Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 2016, i samarbeid med sykkelorganisasjonene, sørge for et regelverk som gir arrangører av sykkelritt muligheten til å benytte mobile vakter til å bistå i trafikkreguleringen i gjennomføringen av sykkelritt. Bruk av mobile vakter forutsetter at tilstrekkelig opplæring er gjennomført».
Politidirektoratet har sendt ut en instruks om at Oslo Politidistrikts tolkning av regelverket skal legges til grunn. Politiet i Norge har ikke kapasitet til å tiltre en slik tolkning av regelverket. Det er ca. 50 politi-MC i Norge (hvorav ca. 30 i Oslo) og med over 450 sykkelritt over hele landet sier det seg selv at dette ikke vil fungere. Det haster med å få på plass bruk av mobile vakter, da dette påfører norske sykkelrittarrangører både betydelig kostnader, og utfordringer med å gjennomføre sykkelritt.
Samtidig er det viktig ny forskrift for avvikling av sykkelritt kommer på plass til 2017-sesongen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg kan forsikre stortingsrepresentanten om at jeg er opptatt av å finne en løsning på utfordringene som arrangører av sykkelritt på veg har pekt på, bl.a. i møte i Samferdselsdepartementet 4. april i år.
Det arbeides derfor nå med forslag til nødvendige endringer i vegtrafikkloven og tilhørende forskriftsverk, for blant annet å kunne åpne for bruk av mobile vakter ved sykkelritt. Jeg ønsker å fremme et slikt lovforslag for Stortinget før sommeren.