Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1053 (2015-2016)
Innlevert: 06.05.2016
Sendt: 06.05.2016
Rette vedkommende: Ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU
Besvart: 13.05.2016 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Elisabeth Vik Aspaker

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Med tanke på tilstanden i Europa, vil statsråden vurdere å fremme en proposisjon om statsgaranti for å sikre gjennomføring av Trondheim&Røros 2017, the 84th International Session of the European Youth Parliament?

Begrunnelse

Med krevende tider i store deler av Europa er det tydelige tegn på at man trenger dialog, kulturell forståelse og politisk teft. Gjennom Europeisk Ungdomsparlament vil frivillige gi denne sjansen til over 200 unge europeere fra 40 forskjellige land, men har til nå mottatt 0,- i økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet dette til tross for at de mottok en samlet sum fra UD og KD på 1,6 mill. NOK for en tilsvarende konferanse i 2010, med deres ref. 08/01861.
Utenriksdepartementet har gitt avslag på søknad om midler til den internasjonale ungdomskonferansen på grunnlag av at konferansen har offisiell start i april 2017. Avslaget kom i april 2016 og det er urealistisk for en konferanse av denne størrelsen å ikke vite om man er fullfinansiert før samme måned som den skal gjennomføres.
Med tanke på at Ungdoms OL nettopp ble gjennomført med over 200 millioner i statlig støtte, er det vanskelig å begrunne hvorfor noe som ligner et europamesterskap i dialog ikke per dags dato vet om det får statlig støtte. Prosjektet er i tillegg organisert på frivillig basis, uten lønnede medarbeidere, er politisk uavhengig og fremmer dialog og forståelse blant unge. Minimumsbudsjettet for konferansen er på kun 3,2 millioner.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Regjeringen verdsetter dialog mellom unge mennesker i dagens Europa. Blant annet har vi etablert et europeisk ungdomsnettverk mot voldelig ekstremisme i forbindelse med den internasjonale konferansen om samme tema som vi arrangerte i juni i fjor. Europeisk Ungdomsparlament (EYP) Norge har fått støtte til flere arrangementer de senere år. Siden 2010 har utenriksdepartementet bevilget til sammen 430 000 kroner til ulike nasjonale sesjoner. Dette viser at EYP Norge er en aktør som har blitt verdsatt og prioritert. Bevilgningene er kommet fra poster som jeg i dagens situasjon har konstitusjonelt ansvar for. Europeisk Ungdomsparlament (EYP) Norge søkte om midler i inneværende år for et arrangement som finner sted neste år. I regelverket for den aktuelle tilskuddsordningen «Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid,» slås det fast at søknad må fremmes samme år som arrangementet finner sted. Det var på dette grunnlag søknaden ble avslått. Som en forvalter av offentlige midler er utenriksdepartementet opptatt av at samtlige søkere opplever å bli behandlet likt. Dette gir forutsigbarhet. Dette er også i tråd med de føringene som følger Stortingets bevilgninger. Forvaltningen skal være ensartet. Regelverket skal håndheves likt fra én søker til den neste. Det er ingen praksis for å vurdere statsgaranti for et arrangement i denne størrelsesorden.