Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1063 (2015-2016)
Innlevert: 09.05.2016
Sendt: 10.05.2016
Besvart: 23.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvor mange nyhenviste pasienter er registrert i perioden 2010-2016, sortert per år og justert for antallet pasienter med flere henvisninger?

Begrunnelse

Ventelistestatistikken baseres på henvisninger, og antallet nyhenviste pasienter vil påvirke antallet som venter. Reglene sier at samme pasient skal bare ha en henvisning per syketilfelle. En pasient kan imidlertid henvises til ulike fagområder eller at det ved andre årsaker registreres/opprettes flere primærhenvisninger på samme pasient i sykehusets pasientadministrative system.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: