Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1074 (2015-2016)
Innlevert: 10.05.2016
Sendt: 11.05.2016
Besvart: 20.05.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Kulturministeren har tidligere vist til at Arbeidstilsynet kan føre tilsyn etter arbeidsmiljøloven, som blant annet har nærmere regler om søndagsarbeid. Arbeidstilsynet sier imidlertid til Vårt Land 22. april at de ikke kommer til å prioritere kontroll av søndagsåpne butikker.
Hva vil arbeids- og sosialministeren gjøre for å hindre at ansatte presses til å bryte helligdagsloven?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Kulturministeren svarte 14. april 2016 på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen om håndheving av åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven. I sitt svar viste kulturministeren til at Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med arbeidsmiljølovens regler om søndagsarbeid.
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir overholdt. Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser om når søn- og helgedagsarbeid er tillatt, hvor ofte arbeidstakere kan arbeide på søn- og helgedager, og hvor mange søn- og helgedager arbeidstakere kan arbeide.
Etter loven er søn- og helgedagsarbeid ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Det følger av forarbeidene at søn- og helgedagsarbeid er tillatt ved utsalgssteder innenfor de åpningstidsrammer som er fastsatt i eller i medhold av annen lovgivning.
Det er helligdagsloven som regulerer hvilke utsalgssteder som kan ha åpent på søn- og helgedager. Det er som kulturministeren skrev i sitt svar politiet som har ansvar for å håndheve helligdagsloven.
Dersom helligdagsloven åpner for at et utsalgssted kan ha åpent på søndager, vil arbeidsmiljølovens regler om hvor mye, og hvor ofte arbeidstakerne kan arbeide på søn- og helgedager gjelde. Det vil være Arbeidstilsynet som fører tilsyn med at disse bestemmelsene følges.