Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1093 (2015-2016)
Innlevert: 13.05.2016
Sendt: 13.05.2016
Besvart: 20.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Hvor stor er realøkningen i forsvarsbudsjettet utregnet for hvert av årene 2014 og 2015 hvis kampflyinvesteringene holdes utenfor?

Begrunnelse

Anskaffelse av nye F 35 kampfly krever betydelige investeringer og vil nødvendigvis føre til økte overføringer til Forsvaret.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. mai 2016 med spørsmål fra stortings-representant Marit Nybakk om realøkningen i forsvarsbudsjettet for 2014 og 2015 utenom kampflyinvesteringene.
De reelle endringene i det årlige forsvarsbudsjett er basert på flere komponenter. I denne beregningen er det tatt utgangspunkt i reelle endringer fra saldert budsjett til saldert budsjett. Holdes de reelle endringene for kampflyanskaffelsen utenfor, var det en reell nedgang i saldert 2014-budsjett på 0,3 pst., sammenholdt med saldert 2013-budsjett, og en økning i saldert 2015-budsjett på 0,9 pst., sammenholdt med saldert 2014-budsjett.