Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1141 (2015-2016)
Innlevert: 24.05.2016
Sendt: 25.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva gjør helse- og omsorgsministeren for å forsikre seg om at ikke viktige deler av føde- og barseltilbudet ved Haukeland sykehus blir stengt i sommer, og vil han gå i dialog med helseforetaket for å forsikre seg om at bemanningen ved Kvinneklinikken ikke blir uforsvarlig lav?

Begrunnelse

Bergens Tidende melder 24. mai at tilbudet om jordmorbesøk hjemme til barselkvinner i Bergen blir stengt denne sommeren. Bakgrunnen er de økonomiske problemene ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Antallet fødsler økte i 2015, men denne våren har det vært gjennomført nedbemanning. Ifølge foretakstillitsvalgts uttalelser til avisen gjør nedbemanningen det ekstra vanskelig å gjennomføre driften denne sommeren.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Sommerperioden er en travel tid for alle føde- og barselavdelinger og stiller store krav til bemanningsplanlegging for å sikre et forsvarlig tilbud når det samtidig skal avvikles ferie. Ved enkelte fødeinstitusjoner har det derfor vært nødvendig å gjøre midlertidige endringer i tilbudet.
Ved kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus har erfaringen vist at en stor del av ferieavviklingen kan løses med egne ansatte som er villige til å ta ekstravakter. Det gir stabilitet og trygghet i en ekstra travel hverdag å ha kjente kolleger å samarbeide med. Helse Vest RHF har informert meg om at arbeidet med å få på plass avtaler med fagforeningene for å sikre samme sommeravvikling i år som tidligere år, nå er i sluttfasen.
Den nasjonale faglige retningslinjen "Nytt liv og trygg barseltid" ble publisert av Helsedirektoratet i 2014 og gir anbefalinger om innholdet i barseltilbudet. Den åpner for at tilbudet kan organiseres på ulik måte, så lenge kvaliteten er tilfredsstillende og faglige hensyn er ivaretatt.
For å sikre føde- og barseltilbudet under ferieavviklingen har Helse Bergen sett seg nødt til å avvikle tilbudet "Jordmor i heimen" midlertidig. I stedet får kvinnene tilbud om opphold på barselavdelingen eller tidlig hjemreise med kontroll på poliklinikken. Kapasiteten på poliklinikken er økt for å ta høyde for dette.
Når det gjelder bemanningssituasjonen ved kvinneklinikken generelt, er jeg kjent med at det er opprettet tilsynssak hos Fylkesmannen i Hordaland etter anmodning fra de ansatte.