Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1189 (2015-2016)
Innlevert: 30.05.2016
Sendt: 30.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Tillitsvalgte i Sykehuset Innlandet krever at sykehuset kansellerer avtalen om ny programvare for røntgen, og utlyser nytt anbud. Helse Sør-Øst har gjort sju mislykka forsøk på å innføre systemet og brukt 1/2 mrd. kroner siden februar 2014. - Hele saken er en uholdbar belastning for de ansatte, og det har også ført til at røntgenpasienter har fått lengre ventetid, sier de tillitsvalgte.
Mener statsråden dette bare kan fortsette og vil han følge opp saken og sikre at pasienter ikke rammes ytterligere?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF har informert Helse- og omsorgsdepartementet om utfordringer ved innføring av nytt og felles røntgenbildesystem i alle sykehusene i regionen. Innføringen er en del av arbeidet med fornyingsprogrammet "Digital fornying" i Helse Sør-Øst. Målet er at alle sykehusene skal ha et felles røntgenbildesystem, hvor bildene skal være raskt tilgjengelig, uansett hvilket sykehus i regionen pasienten kommer til.
Oppfatningen i planleggingsfasen var at det nye systemet var standard "hyllevare" med svært begrenset behov for utvikling og tilpasninger. Feil og ustabilitet har imidlertid ført til kraftige forsinkelser for sykehusene. Kompleksiteten ble undervurdert innledningsvis, og Helse Sør-Øst RHF har forbedret leverandøroppfølgingen betydelig gjennom det siste året. En av de store utfordringene er at det nye røntgenbildesystemet ikke klarer å kommunisere godt nok med andre nødvendige dataprogram. Helse Sør-Øst RHF har informert departementet om at prosjektet er forsinket, men at arbeidet den siste tiden har hatt en positiv utvikling. Nye tester skal gjennomføres før sommeren, og det forventes at løsningen kan tas i bruk fra høsten i år.