Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1154 (2015-2016)
Innlevert: 25.05.2016
Sendt: 26.05.2016
Besvart: 30.05.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Hvor står regjeringens arbeid med en gjennomgang av behandlingen av NS-barna, og når kan vi forvente at statsråden tar en beslutning om en offisiell unnskyldning til denne gruppen?

Begrunnelse

Vi vet at det var ca. 55 000 mennesker med i Nasjonal Samling, og tror at de fikk til sammen omtrent 100 000 barn. Til sammenligning ble det født 10 000 såkalte tyskerbarn, eller krigsbarn med norske mødre og tyske soldatfedre.
NS-barna ble mobbet, trakassert og utestengt etter andre verdenskrig, og mange har hatt psykiske plager som følge av dette. Under 50-årsjubileet for krigens slutt i 1995 ble dette temaet så vidt nevnt, men denne gruppen har aldri fått noen tydelig formell beklagelse.
I en debatt i Stortinget 1.juni 2015 svarte justisminister Anundsen følgende på spørsmål om hvorvidt regjeringen vil komme med en offisiell unnskyldning eller på andre måter følge opp temaet:

"En offisiell unnskyldning bør ha sammenheng med feil begått av det offentlige. For å ha noen konkret formening om forsømmelser fra det offentliges side vil regjeringen nå foreta en gjennomgang av saksfeltet for så eventuelt å komme tilbake til spørsmålet om hvordan staten skal forholde seg til NS-barna."

Jeg ønsker et svar fra statsråden på hvor arbeidet med gjennomgangen står og når en kan forvente at Regjeringen tar en beslutning om hvorvidt NS-barna endelig skal få en offisiell unnskyldning.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Etter interpellasjonen på Stortinget 1.juni 2015 om regjeringen vil komme med en offisiell unnskyldning for den uretten NS-barna har lidd, har regjeringen mottatt flere henvendelser fra tidligere NS-barn og andre som har vært engasjerte i spørsmålet. Vi har blant annet fått tilgang til doktorgradsavhandlingen til Baard Herman Borge «I rettsoppgjørets lange skygger. Andre generasjons problemer i lys av moderne transisjonsteori».
Opplysningene fra de ulike informantene kan tyde på at hovedproblemet var manglende forsoning i det norske folk og samfunnets uformelle oppgjør mot dem som var NS-medlemmer. Vi vil gjøre nærmere undersøkelser om enkelte offentlige forhold for å forberede regjeringens standpunkt i saken.