Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1175 (2015-2016)
Innlevert: 27.05.2016
Sendt: 27.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): I Aust-Agder er det 3 bommer på E18 gjennom fylket, 1 mellom Kristiansand og Lillesand, 1 mellom Lillesand og Grimstad og en i Gjerstad.
Hvor lang tid er det igjen før veien er nedbetalt, og hvor mye penger gjenstår å betale før bommene kan tas bort?

Begrunnelse

Et av mine store øyeblikk i livet, var da jeg på vegne av regjeringen kunne legge ned bommen på Rv9 i Setesdalen. Jeg får mange spørsmål om når jeg skal legge ned flere bommer i fylket vårt. Derfor er det viktig å vite når det er realistisk at de resterende bommer i Aust-Agder forsvinner.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Prop. 106 S (2010-2011) om Utviding av Aust-Agderpakka er det lagt til grunn at innkrevingen i de tre bomstasjonene skal opphøre tidlig i 2019. Så langt har bompengeinntektene vært høyere enn opprinnelig forutsatt. Det gjenstår imidlertid noen avklaringer før tidspunkt for å avslutte bompengeinnkrevingen kan fastsettes, bl.a. knyttet til elbil-andel, kostnader ved avvikling av bompengeinnkrevingen og prisjustering av bompengebidraget til OPS-prosjektet E39 Grimstad – Kristiansand.