Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1210 (2015-2016)
Innlevert: 02.06.2016
Sendt: 02.06.2016
Besvart: 07.06.2016 av finansminister Siv Jensen

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): SSB sin siste inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2014) viser at forskjellene mellom de med lav og høy inntekt og formue øker. Ulikhetsmål som Gini-koeffisienten viser det samme for 2014. I Stortinget 31. mai 2016 hevdet finansminister Siv Jensen det motsatte, sitat: "For det første er det ikke økende forskjeller i Norge. Jeg vil bare tilbakevise den påstanden."
Hvilke fakta bygger finansministeren sine påstander på?