Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1224 (2015-2016)
Innlevert: 03.06.2016
Sendt: 06.06.2016
Besvart: 14.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Viser til ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.
Kan regjeringen svare på hvor mange barn har hatt rett til gratis kjernetid i barnehagen under forsøksordningen for 4-5 åringer, hvor mange barn i aldersgruppen 3, 4 og 5 år vil få det i den nye ordningen, og hvor mange fordelt på de samme aldersgruppene ville få dette dersom inntektsgrensen settes til 500 000 og 600 000 (oppgitt i tall for hele landet og hver for seg i områdene i Drammen, Bergen og Oslo )?

Begrunnelse

Ordningen med gratis kjernetid er fra 1. august neste år utvidet til å gjelde treåringer. 3-5 åringer kan etter dette ha rett til gratis kjernetid dersom de lever i familier med inntekt under 417 000 kroner.
For forsøksordningen i Groruddalen, områder i Drammen og Bergen fra 2007-2008, som har økt minoritetbarns deltakelse i barnehage, er det ikke satt en slik inntektsgrense.
Det er viktig å få kunnskap om hvordan ny ordning vil slå ut og om den vil gi færre eller flere barn, generelt og i områdene som har vært med i forsøksordningen spesielt, rett på gratis kjernetid i barnehagen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format