Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1231 (2015-2016)
Innlevert: 06.06.2016
Sendt: 06.06.2016
Besvart: 13.06.2016 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Når og på hvilken måte vil Stortinget bli orientert om eventuelle endringer regjeringen planlegger å gjennomføre i Skatteetatens kontorstruktur?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen har ansvar for at statsforvaltningen er organisert på en måte som sikrer effektiv og god oppgaveløsning. Mitt utgangspunkt er at en ny kontorstruktur for Skatteetaten skal gi mer effektiv ressursbruk og samtidig bedre kvaliteten i oppgaveløsningen, blant annet gjennom mer spesialisering, mer robuste og kompetente fagmiljøer og økt rettssikkerhet. Finansdepartementet har nå mottatt Skattedirektoratets forslag til ny kontorstruktur i Skatteetaten og vil i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdere forslaget.
Dersom regjeringen beslutter å gjennomføre endringer i Skatteetatens kontorstruktur, vil Stortinget bli orientert om dette. Tidspunkt for når Stortinget eventuelt orienteres avhenger av hvilke momenter som kommer frem i departementenes vurdering og hvilke eventuelle avklaringer som må gjøres før regjeringen kan ta sin beslutning. Dersom endringen krever lovendringer eller bevilgninger, vil det bli fremmet forslag til Stortinget om dette på vanlig måte. Regjeringen Stoltenberg II, som Senterpartiet selv var en del av, halverte omtrent tallet på skattekontorer (103 færre) i 2011 og 2012.