Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1249 (2015-2016)
Innlevert: 07.06.2016
Sendt: 08.06.2016
Besvart: 15.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Kan statsråden gi en oversikt over søkertall til lærerutdanningen fra høsten 2016 for alle enkeltvise studiesteder, det vil si alle universitet og høgskoler sine "gamle" og "nye" studiesteder og de samme søkertallene for høgskolene som fortsatt ikke er slått sammen med andre institusjoner?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Søkning til lærerutdanninger skjer gjennom Samordna opptak i Fellesadministrativt tjenestesenter (FSAT). Jeg oppfatter spørsmålet til at det omfatter alle lærerutdanninger, det vil si grunnskolelærerutdanningene for henholdsvis 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn, lektorutdanning, faglærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Jeg legger ved rapporter utarbeidet på grunnlag av tallmateriale fra Samordna opptak. Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning skjer ved den enkelte utdanningsinstitusjon som tilbyr slikt studium og inngår derfor ikke i dette materialet.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format