Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1329 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 20.06.2016
Besvart: 23.06.2016 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvordan skal folk flest gå frem og hvem skal de henvende seg til for å få tilbake for mye betalt flypassasjeravgift?

Begrunnelse

Det vises til tidligere svar på skriftlig spørsmål (Dokument nr. 15:1176 (2015-2016)). Finansministerens svar besvarer ikke spørsmålet.
Dersom en familie på 5 reiser fra Stokmarknes, via Bodø og Oslo, til Mallorca så skal de betale kroner 880 i flypassasjeravgift. Dersom flyturen gjennomføres med ulike flyselskaper så kan man ende opp med å betale avgiften flere ganger.
Dersom familien fly Stokmarknes-Bodø med Widerøe og så videre Bodø-Oslo med Norwegian og Oslo-Mallorca med et charterselskap kan familien risikere å bli krevd for kr. 2160,- i flypassasjeravgift for reisen t/r.
Det er uklart hvem familien skal henvende seg til, Widerøe, Norwegian, charterselskapet, skatteetaten eller Finansdepartementet, for å få tilbakebetalt de kr 1280, 00.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Som nevnt i mitt svar på spørsmål nr. 1176 til skriftlig besvarelse skal det etter Stortingets avgiftsvedtak betales avgift per passasjer på ervervsmessig flyging fra norske lufthavner. Transitt- og transferpassasjerar er fritatt avgift.
Det er de avgiftspliktige (flyselskapene) som selv og uoppfordret skal beregne og innbetale korrekt avgift, ikke flypassasjerene. Det er opp til flyselskapene om de vil fakturere passasjerene for avgiften eller dekke inn avgiften på samme måte som for selskapets øvrige kostnader.
De avgiftspliktige flyselskapene kan ikke unnlate å innbetale avgiften med mindre de kan dokumentere at vilkårene for fritak er oppfylt. Avgiftsmyndighetene stiller ikke bestemte krav til hvilken dokumentasjon som må foreligge, dvs. at flyselskapene selv velger om de vil påberope seg fritaket og hvordan det eventuelt dokumenteres.