Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1364 (2015-2016)
Innlevert: 23.06.2016
Sendt: 23.06.2016
Besvart: 29.06.2016 av finansminister Siv Jensen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Politidirektoratet endret passreglene med bakgrunn i en klargjøring fra Skattedirektoratet om hvilke dokumentasjonskrav Folkeregisteret la til grunn for fødested.
Hva er bakgrunnen for at endringene i Folkeregisteret ble gjort, hvem ba om slik endring, når ble det gitt slik beskjed og hva gjøres nå for at dette ikke skjer igjen?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I Folkeregisteret registreres en persons fødeland og fødested. For personer som fødes i Norge, registreres den kommune og det sted (sykehus) hvor personen er født. Personer som er født i andre land og senere innvandrer eller flytter til Norge, skal melde i fra om flyttingen til Folkeregisteret. I den forbindelse skal det opplyses om blant annet fødeland og fødested, som blir registrert i Folkeregisteret i henhold til det som opplyses. Hvis fødested ikke er oppgitt på flyttemeldingen og det heller ikke på et senere tidspunkt blir opplyst om fødested, blir feltet for fødested stående blankt i Folkeregisteret. Det er tilfelle for noen personer som er født for eksempel i regioner i land som ikke har fungerende systemer for fødselsregistrering.
Alle som er bostedsregistrert i Folkeregisteret er således registrert med fødeland, og i de fleste tilfeller også med navnet på kommunen, byen, landsbyen eller provinsen hvor de er født. Dette har vært gjeldende praksis i mange år, og det har ikke vært noen endring i dette fra folkeregistermyndighetens side.
Barn som blir adoptert fra utlandet av norske foreldre, blir registrert i Folkeregisteret på grunnlag av skjema for innflytting som sendes inn av foreldrene. Her skal blant annet barnets fødeland og fødested oppgis. Dersom foreldrene ikke har oppgitt barnets fødested, kan barnet ha blitt registrert kun med fødeland. Skattedirektoratet har klargjort at folkeregistermyndigheten i slike tilfeller kan legge opplysningen i adopsjonsmeldingen til grunn, dersom fødested fremgår der.
Justisministeren har for øvrig bedt Politidirektoratet rydde opp slik at ingen lenger skal få oppført fødested som ukjent ved utstedelse av pass, jf. hans svar til deg 23. juni 2016 på spørsmål nr. 1277.
For ordens skyld presiserer jeg at folkeregistermyndigheten ikke har slettet fødestedsopplysninger til noen personer som er registrert i Folkeregisteret. Alle som er registrert med fødeland og fødested i Folkeregisteret, vil fortsatt ha dette registrert.