Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1370 (2015-2016)
Innlevert: 24.06.2016
Sendt: 24.06.2016
Besvart: 30.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Jeg viser til budsjettavtalene og vedtatt budsjett for 2015 og 2016 når det gjelder tilskudd til ulike organisasjoner innenfor rusfeltet. Det bes om en oversikt over innvilget støtte som er fordelt fra tilskuddsordningen på kapittel 765, post 72 i statsbudsjettet for henholdsvis 2015 og 2016.
Kan det samtidig bes opplyst om det er foretatt endringer i forutsetningene for støtten og om det er planlagt endringer fremover?