Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1372 (2015-2016)
Innlevert: 24.06.2016
Sendt: 24.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Produksjonen av kjøt frå sau er aukande.
Korleis har utviklinga i bruk av beiteressursane og kraftfôr til denne produksjonen vore dei siste åra sett i samanheng med produksjonen?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: