Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1373 (2015-2016)
Innlevert: 24.06.2016
Sendt: 24.06.2016
Besvart: 30.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvor mange pasienter er så langt behandlet under ordningen «Fritt Behandlingsvalg», og hvilke private virksomheter har så langt søkt om godkjenning og hvilke private virksomheter er så langt godkjent som leverandør under samme ordning?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Per 28. juni er det mottatt oppgjørskrav for 194 unike pasienter. Direktoratet har ikke oversikt over om det er utført tjenester innenfor ordningen som det ikke er sendt inn oppgjørskrav for. Det kan derfor ha vært utført tjenester for flere pasienter, uten at det er sendt inn oppgjørskrav. Helfo publiserer godkjenningene på sine nettsider, inkludert hvilke tjenester hver enkelt leverandør er godkjent for.
Helfo har til nå mottatt 41 søknader om godkjenning fra private leverandører. Det er mottatt søknader fra Stiftelsen Bergensklinikkene, Stiftelsen Karmsund ABR Senter, KOA Psykisk Helse AS, Modum Bad, Privatsykehuset Haugesund AS, Sigma Nord AS, 12 Trinnsklinikken, Farm in Action, Colosseumklinikken Medisinske Senter, Fjordhagen, Alfa kurs- og behandlingssenter, Nevropsykologisk Senter AS, Fekjær Psykiatriske Senter, Vangseter AS, A-Medi AS, Stiftelsen Fossumkollektivet, Mjøskirurgene AS, Kalbakkenklinikken AS, Oslo Medisinske Senter AS, Vestfold kirurgene, Ringvoll Klinikken, Prostataklinikken AS, Moloklinikken, Stiftelsen Veien Ut, Kolibri Medical AS, Preventia AS, Aklinikken, Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet. VAL-BO AS, Vitalis Helse Kragerø AS, Privathospitalet Fana Medisinske Senter AS, Helseforetaket Incita AS avd. Hurdalsjøen Recoverysenter, Ifocus Øyeklinikk AS, LHL – klinikkene (Feiring, Glitre og Øvrehagen – Røros), Oslo Ortopedsenter AS og KAL klinikken Privat AS.
Helfo har så langt godkjent 20 søknader. De godkjente søknadene kommer fra Stiftelsen Karmsund ABR Senter, KOA Psykisk Helse AS, Modum Bad, Privatsykehuset Haugesund AS, 12 Trinnsklinikken, A-Medi AS, Mjøskirurgene AS, Kalbakkenklinikken AS, Oslo Medisinske Senter AS, Vestfold kirurgene, Ringvoll Klinikken, Prostataklinikken AS, Moloklinikken, Kolibri Medical AS, Preventia AS, Aklinikken, Colosseumklinikken Medisinske Senter, Privathospitalet Fana Medisinske Senter AS og Ifocus Øyeklinikk AS.
Enkelte aktører er knyttet til mer enn en søknad. Derfor er antall søknader om godkjenning (41) noe høyere enn antall unike private aktører som har søkt (36). Dette skyldes for eksempel at enkelte aktører kan ha fått avslag, men har søkt på nytt i ettertid, eller at noen aktører har søkt om å utvide utvalget av tjenester de opprinnelig fikk godkjenning for.