Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1388 (2015-2016)
Innlevert: 29.06.2016
Sendt: 29.06.2016
Besvart: 06.07.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Et museum er normalt avhengig av frivillighet, lokal oppslutning og entusiasme.
Hva vil statsråden gjøre for å gjenopprette tilliten mellom lokalsamfunnet og Norsk Bergverksmuseum og vil statsråden medvirke til at Kongsberg Skimuseum igjen blir vedtektsfestet som avdelingens rette navn?

Begrunnelse

Det har i de tre-fire siste årene vært en eskalerende konflikt mellom direktøren ved Norsk Bergverksmuseum (NBVM) og styret i Kongsberg Skimuseums Venner. Kongsberg Skimuseum er en avdeling i Bergverksmuseet og ble bygget opp av de tidligere storhopperne Birger Ruud og Petter Hugsted i spissen for en dugnadsgjeng av «skigutter». Avdelingen har samlet bl.a. de store premiesamlingene til de mange skihopperne fra Kongsbergs storhetstid i hoppbakken. Kong Olav åpnet museet i mai 1987, mens dronning Margrethe åpnet en utvidelse allerede året etter.
Konflikten skyldes bl.a. beslutninger foretatt av ledelsen ved NBVM i strid med det som venneforeningen oppfatter er intensjonene med museumsavdelingen og uten at den er informert på forhånd. Konflikten eskalerte ytterligere i 2012 da ledelsen endret avdelingens navn, igjen uten å informere om endringen på forhånd. Konflikten toppet seg ved da NBVMs erfarne styreleder fra 2014, Olav Soleng, i februar i år fant det nødvendige å trekke seg fra styret etter at han ønsket å imøtekomme venneforeningens ønske om navneendring, men fikk direktøren og et knapt styreflertall mot seg.
Denne saken har skapt betydelig negativitet rundt NBVM i Kongsbergsamfunnet. Kongsberg Skimuseums Venner har vedtatt nedleggelse og etterkommere av de nevnte storhopperne og andre vurderer nå å hente premiesamlingene og alt øvrige materiellet som er gitt skimuseet og som er deler av utstillingen, dersom ikke navnet Kongsberg Skimuseum igjen blir vedtektsfestet. Det er en utbredt oppfatning blant giverne at alle gavene er gitt til Kongsberg skimuseum og ikke til NBVM. Venneforeningen har dessuten ønsket styreplass i NBVM, men har ikke fått dette ønsket innvilget.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Jeg har stor forståelse for at dette spørsmålet blir stilt. Vi har etter hvert fått mange gode museer landet rundt med profesjonelle fagfolk og med aktive venneforeninger, museumslag og liknende. Dette samspillet mellom på den ene siden fagpersoner som har museet som sin faste arbeidsplass, og på den andre siden frivillige som yter en verdifull innsats, fordi det oppleves som en meningsfull fritidsaktivitet, medvirker sterkt til å knytte museet til lokalsamfunnet og regionen på en positiv måte.
Det er derfor meget uheldig at samarbeidet mellom Norsk Bergverksmuseum og Kongsberg Skimuseums Venner har låst seg. Denne konflikten må det være mulig å finne en løsning på som alle parter finner tilfredsstillende.
Kulturdepartementet har nå oppnevnt ny styreleder, og jeg legger til grunn at styret i nær framtid tar fatt i de aktuelle problemstillingene og løser opp knuten som har oppstått.
Norsk Bergverksmuseum er en frittstående stiftelse; de nærmere enkelthetene i hvordan saken skal løses, er det museets styre som må avklare – basert på drøftelser med involverte parter.