Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1395 (2015-2016)
Innlevert: 30.06.2016
Sendt: 30.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Forslagene om kutt i luftambulansetilbudet i Finnmark vil få alvorlige følger for mennesker som bor langs kortbanenettet, og har akutt behov for å komme seg til sykehus. Det vil også ha konsekvenser for tilgangen til Hammerfest sykehus, fordi Hammerfest har kort rullebane.
Vil helseministeren sørge for at Kirkenes får en anestesilege-funksjon knyttet til luftambulansen, for å bøte på den kraftige svekkelsen i beredskapen i Finnmark, som helseministeren virker å gå inn for?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er de regionale helseforetakene og kommunene som har ansvar for å sikre befolkningen hjelp i akuttmedisinske situasjoner. Helse Nord RHF har i en redegjørelse til Helse- og omsorgsdepartementet beskrevet hvilke tiltak som vurderes for å styrke beredskapen i nordre og østre del av Finnmark. Ett mulig tiltak er å etablere anestesilege-backup i Kirkenes slik at også dette flyet kan tilby økt kompetanse ved transport av de sykeste pasientene. Dette vil bli håndtert i dialog med Finnmarkssykehuset.