Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1460 (2015-2016)
Innlevert: 18.08.2016
Sendt: 18.08.2016
Besvart: 29.08.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til god generell beskrivelse av analysen som er lagt til grunn for påstanden om at svenskene byger veier til halve kostnaden av Norge. Ber om at analysen offentliggjøres i sin helhet. Den er viktig for alle aktører i veisektoren, og for fylkeskommunen, slik at den kan etterprøves og læres av.
Vil det ikke være urimelig om denne informasjonen bare skal være tilgjengelig for Nye Veier AS?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål besvart av samferdselsministeren 15. august om at svensker bygger motorveier til halve prisen av det Norge gjør.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det har i lang tid vært drøftet hvordan man skal redusere kostnadsveksten ved bygging av vei. Jeg er glad for at vår regjering har igangsatt tiltak som gjør at vi kan oppnå disse målsetningene. Det er da viktig at alle de ulike aktørene i vegsektoren både er opptatt av kostnadsnivået knyttet til vegbygging i Norge og kan bidra til å finne løsninger som gjør at vi får mer igjen for pengene. Nye Veier AS har allerede gjort materialet fra den aktuelle analysen tilgjengelig for Statens vegvesen som gjennom sams vegadministrasjon er byggherre for prosjekter både på riks- og fylkesvegnettet.
For å sikre at også de øvrige aktørene i sektoren er kjent med det arbeid som Nye Veier AS har initiert, vil jeg oppfordre selskapet til å gjøre resultatene fra arbeidet med sammenlikning av kostnadsforskjeller mellom vegbygging i Norge og Sverige offentlig tilgjengelig.