Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1466 (2015-2016)
Innlevert: 18.08.2016
Sendt: 19.08.2016
Besvart: 29.08.2016 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvor mange land mottar norsk bistand, og hva er årsaken til forskjellen i antall mottakerland oppgitt av NORAD og utenriksministeren?

Begrunnelse

I artikkelen "Slik var norsk bistand i 2015" publisert i på NORADs nettsider 11. april 2016 heter det at 109 land mottok norsk bistand i 2015. I Aftenposten 15. august 2016 skriver utenriksministeren at antall stater som mottar norsk bistand er 85.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Så langt i år har 88 land mottatt norsk bistand. For 2015 var tilsvarende tall 97. I tillegg er det et antall land som har mottatt humanitær bistand (kapittelpost 163.70) eller bistand gjennom norske frivillige organisasjoner (kapittelpost 160.70) som ikke er omfattet av konsentrasjonen av antall samarbeidsland, jf. Stortingsproposisjon 1 (2015-2016). Dersom vi også tar med disse landene, er tallet så langt i år 104, mens det i 2015 var 109 land som mottok slik bistand. Tallet jeg brukte i Aftenposten 15. august var for øvrig 88 og ikke 85 som det hevdes i begrunnelsen for spørsmålet.