Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1477 (2015-2016)
Innlevert: 24.08.2016
Sendt: 24.08.2016
Besvart: 31.08.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Hva er tidslinjen for reiselivsmelding, bioøkonomistrategi og industrimelding, og når kan vi forvente at de legges frem?

Begrunnelse

Stortinget, men ikke minst norsk nærings- og arbeidsliv, venter på flere saker fra næringsdepartementet. Regjeringen går inn i sin siste periode før valget og det er betimelig å stille spørsmål om fremdriften.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Nærings- og fiskeridepartementet arbeider for tiden med en bioøkonomistrategi, en Meld. St om reiseliv og en Meld. St om industrien.
Bioøkonomistrategien er trolig den første som vil ferdigstilles av de tre. Strategien vil legges frem i oktober 2016.
Arbeidet med Meld. St om reiseliv og Meld. St om industrien er også i gang. Jeg tar sikte på å legge frem Meld. St om reiseliv i november/desember 2016. Meld. St om industrien planlegges fremlagt tidlig i 2017.