Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1479 (2015-2016)
Innlevert: 25.08.2016
Sendt: 25.08.2016
Besvart: 01.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Mener statsråden det er helt uproblematisk at en tidligere prosjektdirektør i DNK, som har hatt en nøkkelrolle i nødnettutbyggingen, blir toppsjef hos leverandøren Motorola, eller er statsråden enig i at denne type overganger kan bidra til å redusere tilliten til offentlig forvaltning generelt og til nødnettprosjektet spesielt?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Spørsmålet dreier seg om en sak mellom DNK som arbeidsgiver og den tidligere prosjektdirektøren som arbeidstaker. Jeg legger til grunn at DNK har gjort de nødvendige vurderinger og fulgt statens rutiner og regler for slike overganger.
Det er ikke uvanlig at arbeidstakere med nøkkelroller bytter arbeidsgivere innen samme bransje, både i det offentlige, og mellom det offentlige og det private.