Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1522 (2015-2016)
Innlevert: 01.09.2016
Sendt: 01.09.2016
Besvart: 07.09.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva vil statsråden gjøre for å komme til enighet med Sør-Varanger kommune om asylregninga fra sist høst?

Begrunnelse

Da det store antallet asylsøkere ankom Norge fra Russland over grensa på Storskog sist høst så var norske statlige myndigheter dårlig forberedt, og det tok flere uker før tilstrekkelig med ressurser fra UDI, PU og andre statlige etater var på plass. I mellomtiden tok Sør-Varanger kommune ansvar på vegne av storsamfunnet, blant annet ved å opprette ankomstmottak i Fjellhallen. Dette kostet penger, og i ettertid har det oppstått en uenighet mellom UDI og Sør-Varanger kommune om drøye 8 millioner kroner som kommunen ikke får refundert. Kommunen har nå stevnet staten v/UDI for å få tilbakebetalt dette beløpet.
Dersom kommunen ikke får refundert sin asylregning, vil det trolig medføre kutt i grunnleggende kommunale tjenester. Det er ikke usannsynlig at det også vil ha betydning på denne kommunens - og andre kommuners - evne og vilje til å stille opp neste gang det er en krise.
Jeg vil derfor be statsråden redegjøre for hvorvidt hun har foretatt seg noe i sakens anledning, eller hva hun vil gjøre for å komme til enighet med Sør-Varanger kommune.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Sør-Varanger kommune tok et stort ansvar for å bidra til å løse den utfordrende situasjonen med store ankomster over Storskog, og den gode innsatsen fra kommunen og andre aktører i lokalsamfunnet har blitt lagt merke til.
Jeg kjenner til at det er en uenighet mellom UD I og Sør-Varanger kommune om det økonomiske oppgjøret etter høsten 2015, og at kommunen har stevnet UDI ved Oslo tingrett.
Jeg har forståelse for at de store ankomstene over Storskog i fjor høst skapte utfordringer, både for Sør-Varanger kommune og for UDI.
Jeg er opptatt av at partene kommer til enighet, men ser det ikke som naturlig at jeg som statsråd griper inn i saken nå.