Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1620 (2015-2016)
Innlevert: 19.09.2016
Sendt: 20.09.2016
Besvart: 30.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Er konsekvensene av praksisen ved innføring av lovendringen vurdert, og mener statsråden at praksisen kan forsvares?

Begrunnelse

Retten til spesialpedagogisk hjelp og til tegnspråkopplæring i barnehage er flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven (jfr. Prop.103L 2015-2016) Etter retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet skal barn som har fått vedtak før 1.august fortsatt ha rett på fratrekk, mens barn som har fått vedtak etter dette tidspunktet, ikke vil ha slik rett.
I praksis betyr det at dersom søknaden om spesialpedagogisk hjelp lå langt nedi bunken da den skulle behandles i kommunen, og vedtaket ble gjort etter 1.august 2016, kan det bety en økt utgift for familien på opptil 12.000,-kr. Hvis søknaden tilfeldigvis ble behandlet før samme dato, vil familien spare tilsvarende.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Stortinget vedtok i vår å flytte reglene om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring fra opplæringsloven til barnehageloven. Lovendringen, som trådte i kraft 1. august 2016, betyr blant annet at foreldre med barn som mottar spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring må betale lik foreldrebetaling som alle andre foreldre. Det er ikke gjort endringer når det gjelder betaling for den hjelpen barnet mottar, og det betyr at foreldre med barn som mottar spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring fortsatt ikke skal betale noe ekstra for den hjelpen barnet mottar. I overgangsåret 2016 vil det ha betydning for foreldrebetalingen om vedtaket om hjelp eller opplæring, ble fattet før eller etter 1. august. Dersom vedtaket ble fattet før 1. august, vil foreldrene ha rett til fritak i foreldrebetalingen frem til utløpet av vedtaket. De fleste av vedtakene har en varighet på ett år. Det betyr at fra og med 2017 vil alle foreldre bli behandlet likt uavhengig av når på året vedtaket blir fattet.
Regjeringen har i 2015 og 2016 styrket moderasjonsordningene. Det betyr at alle foreldre med lav inntekt, uavhengig av om barnet mottar særskilt støtte, har rett til reduksjon i foreldrebetalingen. Gjennom dette bidrar regjeringen til at barnehagen er tilgjengelig for alle barn uavhengig av foreldrenes økonomi.