Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1624 (2015-2016)
Innlevert: 20.09.2016
Sendt: 21.09.2016
Besvart: 28.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil statsråden se på muligheten for at innbyggere uten tilgang til internett skal kunne bestille time for nytt pass via telefon?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller er kjent med at det i Øst Politidistrikt ikke er mulig å bestille passtime over telefon, men at dette må gjøres over nettet eller ved personlig oppmøte. Dette er en ulempe for mange, spesielt eldre, som ikke alltid har tilgang til internett. Vil også kunne være en belastning for enkelte å risikere flere turer til politistasjonen for å se om det tilfeldigvis er en ledig time den aktuelle dagen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Både departementet og politiet er opptatt av å ha et godt tilbud til publikum som skal søke om pass. De fleste politidistrikter har i dag et tilbud om timebestilling på nett. Tilbakemeldingen fra publikum er at de fleste er svært fornøyd med å kunne forhåndsbestille time for å søke pass, da dette skaper forutsigbarhet og reduserer ventetiden.
Slik representanten Leirstein påpeker, er det imidlertid ikke alle innbyggere som har tilgang til internett. Det er viktig at også disse gis en mulighet til å forhåndsbestille time. Politidirektoratet har derfor bedt samtlige politidistrikter legge til rette for å ta imot telefonhenvendelser og bistå med forhåndsbestilling av timer for pass-søknader fra publikum som ikke selv kan forhåndsbestille time via internett. Jeg oppfatter dette som en god løsning på problemstillingen.