Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1631 (2015-2016)
Innlevert: 21.09.2016
Sendt: 22.09.2016
Besvart: 30.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre allmenheten tilgang på et så viktig grøntareal i et område som nettopp trenger slike grønne lunger?

Begrunnelse

Botanisk hage på Tøyen har siden midten av juli hatt stengt porten ut til Jens Bjelkes gate. Stengingen har vanskeliggjort adkomsten til hagen.
Botanisk hage er viktig for byen og for bydelen, og stengingen av parken begrenser muligheten for å ta den i bruk. Gamle Oslo er tett befolket og tilgang på grøntområder er viktig for nærmiljøet. Stengingen av hagen påvirker rammer derfor særlig beboerne i området.
Undertegnede er kjent med at porten er midlertidig åpnet, men ønsker forsikringer om en permanent løsning.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Botanisk hage er en del av Universitetet i Oslo (UiO), Naturhistorisk museum (NHM). Botanisk hage er en vitenskapelig hage som dekker 150 mål. Hagen er et levende museum med 35 000 planter fordelt på 7 500 arter, og den er et viktig rekreasjonssted for byens befolkning. UiO har som utgangspunkt at hagen skal være mest mulig allment tilgjengelig. Hagen er populær i nærområdet og rundt 840 000 mennesker besøker hagen årlig.
I forbindelse med besøk i hagen har det imidlertid vært en del uønskede hendelser. Disse
hendelsene har økt i omfang i løpet av våren og forsommeren 2016. De uønskede hendelsene har blant annet omfattet følgende:

•Bruk av hagen som depot for pilleglass og narkotika.
•Bruk av hagen for narkotikalanging og sprøytesetting.
•Bruk av hagen som overnattingssted.
•Bruk av hagen som avtrede
•Tyveri og hærverk av planter og plantedeler.
•Truende oppførsel ovenfor hagens gartnere.

Problemene var så omfattende at NHMs ledelse besluttet at porten ut mot Jens Bjelkes gate måtte stenges midlertidig fra 11. juli. Det rapporteres at stenging av porten har hatt positiv effekt på det fysiske arbeidsmiljøet og har redusert omfanget av uønskede hendelser.
Fra september har det som en prøveordning vært satt inn en ekstra vekter med særlig oppmerksomhet på området mot Jens Bjelkes gate og porten er åpnet igjen. Den ekstra vekterressursen har ført til at omfanget av uønskede hendelser er betydelig redusert.
UiO ønsker å legge til rette for at byens befolkning får tilgang til Botanisk hage og har derfor spørsmålet om tilgjengelighet under kontinuerlig vurdering. Samtidig ser jeg at det er utfordringer i dette som må håndteres. Jeg har tillit til at UiO håndterer dette på en måte som balanserer tilgjengelighet med sikkerhet.