Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1642 (2015-2016)
Innlevert: 23.09.2016
Sendt: 23.09.2016
Besvart: 30.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Meiner statsråden at kommunane Rennesøy, Bokn og Kvitsøy kan skuldast for å ha forseinka arbeidet med regulering av Rogfast med 2-3 år?

Begrunnelse

Statsråden har gjort det til sin parademarsj å skulda på lokalpolitikarar. Det er ein ny trend i vårt styringssystem etter at Frp kom i regjering at ansvarleg statsråd legg ansvaret på alle andre enn seg sjølv.
I eit innlegg i Stavanger Aftenblad 13. september kjem statsråden med skuldingar mot kommunane som regulerer Rogfast. Kommunane på si side peikar på at dette kjem av at statsråden sin eigen etat har stilt krav om nye krav til stigning i tunnelar.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Randaberg kommune vedtok reguleringsplanen for traseen i Randaberg kommune i mars 2013. Kort tid før sluttbehandlinga i Bokn kommune våren 2013, vedtok Statens vegvesen å endre stigninga i nordre del av tunnelen frå 7 til 5 pst. Dette førte til at det måtte utarbeidast ny reguleringsplan for prosjektet i Bokn kommune. Det var heller ikkje grunnlag for å starte KS2-prosessen før massedeponia var ferdig regulerte.
Forseinkingane er følgjeleg eit resultat av fleire nye krav og føresetnader, noko representanten Pollestad burde vere godt kjent med.
Innlegget mitt i Stavanger Aftenblad var forsøk på å forklare dette, og eg skuldar på ingen måte kommunane for å ha forseinka planprosessane.