Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1644 (2015-2016)
Innlevert: 23.09.2016
Sendt: 23.09.2016
Besvart: 03.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Mener statsråden at dagens myndighetslinje i NAV er i samsvar med Stortingets vedtak fram til etableringen av NAV fra 1.1.2006, og kan statsråden beskrive den organisasjonsmodell som ble vedtatt ved etableringen av NAV, samt de endringer i modellen som er skjedd fram til og med 1.1.2016, herunder gi en oversikt over hvilke oppgaver og antall ansatte på hvert sted hvor NAV stat er representert i dag?

Begrunnelse

Da NAV ble etablert i 2006 var målet å utvikle den myndige førstelinje. Bak en dør skulle folk møte saksbehandlere som kunne løse sammensatte problemstillinger. Førstelinja er i dag nærmest tømt for oppgaver som innebærer beslutningsmyndighet, målet om en generalistmodell fremstår nå som en spesialistmodell. I dag består NAV av om lag 100 spesialenheter som har vedtaksmyndighet knyttet til ytelser fra staten. Disse spesialenhetene har ingen direkte kontakt med de som søker bistand.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]