Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1644 (2015-2016)
Innlevert: 23.09.2016
Sendt: 23.09.2016
Besvart: 03.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Mener statsråden at dagens myndighetslinje i NAV er i samsvar med Stortingets vedtak fram til etableringen av NAV fra 1.1.2006, og kan statsråden beskrive den organisasjonsmodell som ble vedtatt ved etableringen av NAV, samt de endringer i modellen som er skjedd fram til og med 1.1.2016, herunder gi en oversikt over hvilke oppgaver og antall ansatte på hvert sted hvor NAV stat er representert i dag?

Begrunnelse

Da NAV ble etablert i 2006 var målet å utvikle den myndige førstelinje. Bak en dør skulle folk møte saksbehandlere som kunne løse sammensatte problemstillinger. Førstelinja er i dag nærmest tømt for oppgaver som innebærer beslutningsmyndighet, målet om en generalistmodell fremstår nå som en spesialistmodell. I dag består NAV av om lag 100 spesialenheter som har vedtaksmyndighet knyttet til ytelser fra staten. Disse spesialenhetene har ingen direkte kontakt med de som søker bistand.