Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:28 (2016-2017)
Innlevert: 06.10.2016
Sendt: 06.10.2016
Besvart: 13.10.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hva er provenyeffektene og fordelingseffektene av skattegrepene som er foretatt fra regjeringen tiltrådte, til og med budsjettforslaget for 2017?

Begrunnelse

Vi ber om å få disse beregningene

1) Brutt ned på inntektsintervaller fra 0-150 000, deretter for hver 100 000 i økning opp til 1 million, deretter for hver 1 mill. økning til 10 mill., og at det fremgår hvor mye av lettelsene som er knyttet til formuesskatt.
2) Brutt ned på formue i intervallene 0-1 mill., 1-5 mill., 5-10 mill., 10-20 mill., 20-30 mill., 30-40 mill., 40-50 mill., 50-100 mill. og >100 mill., og at det fremgår hvor mye av lettelsene som er knyttet til formuesskatt
3) I kroner og prosentandeler for de rikeste 100 og 1000 personene, de rikeste 0,1 pst., 1 pst., 2 pst., 5 pst., 10 pst., 12 pst., og de 90 pst., 88 pst. og 50 pst. med lavest formue, og at det fremgår hvor mye av lettelsene som er knyttet til formuesskatt.