Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:94 (2016-2017)
Innlevert: 20.10.2016
Sendt: 21.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Jeg viser til Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern. Utredningen gjelder et viktig tema, og Senterpartiet er opptatt av at saken snarlig kommer opp i Stortinget.
Hvor er regjeringen i prosessen med denne saken, og når vil den legges frem for Stortinget?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern, ligger for tiden til behandling i departementet. Regjeringen vil følge opp saken på vanlig måte og komme tilbake til Stortinget på egnet måte når regjeringen har behandlet saken ferdig.