Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:106 (2016-2017)
Innlevert: 21.10.2016
Sendt: 24.10.2016
Besvart: 02.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden garantere at den foreslåtte reduksjonen i Norges bidrag til romfartsorganisasjonen ESA ikke får noen konsekvenser for Norge og norsk næringsliv i årene fremover?

Begrunnelse

Europaminister Aspaker sa følgende på vegne av regjeringen i spørretimen 19. oktober 2016:

"Vi er en viktig samarbeidspartner, vi er en del av ESA, vi har mange bedrifter i Norge som er tett involvert, og det er ingenting som tyder på – selv om det gjøres et nedtrekk i 2017 – at det får noen konsekvenser for vårt samarbeid med Europa på dette området"

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2017 går ut på at Norge ved ESAs ministerrådsmøte i 2016 skal inngå nye forpliktelser i ESAs frivillige programmer på 49,5 mill. euro. I tråd med uttalelsen fra statsråd Vik Aspaker 19.10.16 vil Norge fortsatt ta del i det europeiske romfartssamarbeidet.
I ESA gjelder et garantert industrireturprinsipp. Dette innebærer at midlene landene forplikter i organisasjonens programmer, som hovedregel skal gå tilbake til de respektive landene i form av kontrakter til nasjonal industri. Land som har inngått lavere forpliktelser vil under ellers like forutsetninger mht. konkurransedyktighet motta færre kontrakter enn de som har inngått høyere forpliktelser. Innenfor rammene av en fortsatt aktiv norsk deltakelse i romfartsamarbeidet, vil industrireturen til Norge reflektere endringer i forpliktede midler. Hvor mye lavere returen blir, vil avhenge av hvor konkurransedyktige norske leverandører er.