Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:127 (2016-2017)
Innlevert: 26.10.2016
Sendt: 26.10.2016
Besvart: 01.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hva har statsråden gjort for å etablere et samarbeid med respektive myndigheter i Irak og kurdiske selvstyremyndighetene i Irak når det gjelder gjennomføring av et identitetsavklaringsprogram for irakere?

Begrunnelse

I behandlingen av Dokument 8:142 S (2014-2015) ba Stortinget regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere som har fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap på grunnlag av manglende dokumentert identitet. I et svar datert 19.09.16 til representanten Heikki Eidsvoll Holmås skriver statsråden at «UDI vil som en oppfølging av Stortingets vedtak sende enkelte saker til verifisering i tiden fremover. Det er nødvendig med erfaringer med verifisering for å gi en nærmere anbefaling om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakere».
I rapporten «Identitet: irakere i Norge» anbefalte Nasjonalt ID-senter at «man i større grad benytter seg av verifiseringsmulighetene opp mot de kurdiske selvstyremyndighetene». Også NOAS peker på at et samarbeid med irakiske og kurdiske myndigheter er viktig for å sikre en tilfredsstillende kvalitet i arbeidet.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Stortingets vedtak nr. 505 (2015-2016) er til behandling i departementet. UDI har som en oppfølging av Stortingets vedtak sendt saker til verifisering. Det er nødvendig med erfaring fra disse sakene for å gi en nærmere anbefaling om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakere. Jeg vil legge frem et svar for Stortinget så snart saken er ferdig utredet.