Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:139 (2016-2017)
Innlevert: 27.10.2016
Sendt: 28.10.2016
Besvart: 04.11.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til spørsmål både i januar 2014 og februar 2015 der det ble etterlyst fortgang i prosessen med å godkjenne mastergrad i jordmorfag ved Høyskolen i Bergen. Statsråden har tidligere svart at arbeidet med jordmorfag har høy prioritet. Mastergrad vil styrke rekrutteringen til jordmor yrket, faget er viktig for kvinnehelse og andre høyskoler har fått godkjenning.
Hvordan vil ministeren sørge for at Høyskolen i Bergen får godkjent mastergrad i jordmorfag?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Godkjenning av mastergrad i jordmorutdanning ved Høgskolen i Bergen (HiB) er hovedsakelig en sak mellom NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet (KD), og høyskolen. KDs rolle har vært å bidra til framdrift og vurdere behov for eventuelle endringer i rammeplan for jordmorutdanning.
HiB søkte NOKUT om akkreditering av mastergrad i jordmorutdanning første gang i februar 2012. Søknaden endte med avslag. Etter dette tok KD initiativ til at de som tilbyr jordmorutdanning, skulle samarbeide og se om det lot seg gjøre å etablere jordmorutdanning som en masterutdanning innenfor dagens regelverk.
Våren 2015 hadde KD et møte med NOKUT der NOKUT informerte om at de ville være fleksible og tilby HiB å levere ny søknad utenom ordinær søknadsfrist. Etter at høyskolen hadde vært i samtaler med NOKUT ble ny søknad sendt inn 13. november 2015. Også denne søknaden fikk negativt vedtak 28. juni 2016 med informasjon om mulighet for å levere en supplerende søknad utenom ordinær søknadsfrist. HiB leverte supplerende søknad 8. september 2016, og denne søknaden er nå til sakkyndig vurdering. HiB kan vente vedtak fra NOKUT om kort tid.
I denne saken har det vært god dialog mellom KD, NOKUT og HiB. NOKUT har vært fleksible med frister for å bidra til god prosess, og jeg ser derfor ingen grunn til å gå inn i denne prosessen nå.