Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:140 (2016-2017)
Innlevert: 27.10.2016
Sendt: 28.10.2016
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 02.11.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hva synes statsministeren om finansministerens presisjonsnivå og grad av redelighet i påstandene fremmet i e-post til VG av 8. oktober, og hvilke krav til presisjonsnivå og grad av redelighet mener statsministeren bør ligge til grunn for øverste politiske ledelse i Finansdepartementet?

Begrunnelse

I e-post fra finansministeren til VG av 8. oktober, sendt fra fungerende kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, fremsetter finansministeren en rekke påstander, herunder at 1) Ap skal «først skjerpe skatten med 8 000 kroner for en husstand, 2) Deretter skal Ap gjennomføre ytterligere skjerpelser, 3) På toppen skal de imøtekomme vs. krav om ytterligere økte miljøavgifter, samt at hun vedlegger følgende regnestykke:

«Aps forslag til skjerpelser:
Revidert nasjonalbudsjett 2014: 0,75 mrd. kroner
Statsbudsjettet for 2015: 13,6 mrd. kroner Revidert nasjonalbudsjett 2015: 0,5 mrd. kroner Statsbudsjettet for 2016: 10,5 mrd. kroner
Revidert nasjonalbudsjett for 2016: 1,3 mrd. kroner
Samlet: 27 mrd. kroner»

I mitt spørsmål til finansministeren av 21.10 vedgår finansministeren at hun har regnet feil (med mer enn 250 pst.) i sitt regnestykke til VG.
Det er i og for seg en ganske grov regnefeil. Hun unnlater imidlertid å besvare mitt spørsmål om å belegge påstandene 1-3 med kilder.
Jeg har større forventninger til den som til enhver tid besitter finansministerembetet, og ønsker å høre om statsministeren er av samme oppfatning.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Spørsmålet fra representanten Wickholm er oversendt fra statsministeren til finansministeren for svar. Jeg viser til svar på spørsmål 141 fra stortingsrepresentanten Truls Wickholm.