Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:187 (2016-2017)
Innlevert: 04.11.2016
Sendt: 04.11.2016
Besvart: 15.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Jeg viser til svar på Dokument nr. 15:130 (2016-2017), om å få erstattet gammeldagse, håndskrevne honnørkort. Statsråden svarer, blant annet at "Det arbeides nå med å utforme et kort i bankkortformat og med forbedret kvalitet." Det har vært arbeidet med dette veldig lenge nå.
Når, helt konkret, kommer dette nye kortet til å være på plass?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg legger opp til at et nytt honnørkort med forbedret kvalitet vil være på plass ved kommende årsskifte.